Vaje MOJA ANGLEŠČINA za 8. razred

vaje za 7 razred uvodna 02

Pred vami je zbirka  vaj - učnih in delovnih listov z rešitvami za samostojno učenje, ki vam bo pomagala do odličnega znanja angleščine v 8. razredu. Lahko se jo lotite, če potrebujete pomoč pri jeziku, pa tudi za nadgradnjo znanja jezika. V angleško zbirko smo vključili  številne tematike s področja slovnice in besedišča.

Zbirka vaj angleščine so pripravljene v skladu z učnim načrtom za 8. razred, vključujejo slovensko razlago, na koncu pa so rešitve, da se boste preverili, kako dobro obvladate angleščino v 8. razredu.  Zbirko vaj prejmete v elektronski obliki (pdf), kot so predstavljeni vzorčni primeri za 8. razre

Vsebina vaj za 8.razred

Vaje za angleščino vsebujejo naloge za angleščino za 8. razred osnovne šole, ki zajemajo: angleško slovnico z učnimi listi angleščine in delovnimi listi angleščine(časi angleščina, glagoli angleščina, osebni zaimki,mixed tenses, angleščina nepravilni glagoli, test angleščina...) ter besediščem za pomoč pri učenju angleščine. Z vajami angleščine bo postalo učenje angleščine veliko lažje

gumb vaje levo razlogov zakaj jih potrebujete?  

1. Vsebuje učne in delovne liste na 125 straneh.
2.
250 vaj  z enostavnimi razlagami in rešitvami.
3. Vaje si lahko shranite in večkrat natisnete.
4.
Sestavljene so po zgledu šolskega programa za 8. razred.
5. Možnost dodatne razlage  z inštruktorjem preko Skype.

Naroči vaje      Brezplačne naloge


Prelistaj vaje:

gumb naroci lisicke


ZBIRKA VAJ V ELEKTRONSKI OBLIKI (PDF)

Prejmete jo lahko že danes (po poslanem potrdilu o plačilu do 15.00 ure) za samo 

20,00 EUR
15,25 EUR
 

ZBIRKA VAJ V TISKANI OBLIKI

Prejmete jo po pošti s predplačilom v roku 2 - 3 delovnih dni, brez dodatnih poštnih stroškov za samo

30,00 EUR
25,00 EUR
 


PODROBEN OPIS vsebine vseh vaj za 8. razred

vaje za 8 razred 04

V nadaljevanju je podroben opis vsebine učnih in delovnih listov z rešitvami, ki smo jih pripravili za 8. razred osnovne šole. Na učnih listih je razložena snov na praktičen in enostaven način. Delovni listi vsebujejo številne naloge, katerim so priložene rešitve.

Vaje angleščine za 8. razred vsebujejo več kot 250 različnih vaj za angleščino za 8. razred. Učni listi z rešitvami za 8. razred vam bodo pomagali izboljšati vaše znanje in razumevanje tujega jezika.

vaje za 8 razred 03Vaje za angleščino vsebujejo naloge za angleščino za 8. razred osnovne šole, ki zajemajo: angleško slovnico z učnimi listi angleščine in delovnimi listi angleščine ter besediščem za pomoč pri učenju angleščine. Z vajami angleščine bo postalo učenje angleščine veliko lažje.

V sklopu vaj za 8. razred so na 125 straneh vaje iz slovnice in besedišča. Vaje so v elektronski obliki pdf, zato si vaje lahko shranite na vaš računalnik in si jih poljubnokrat natisnete. Te vaje lahko dobite, takoj po plačilu.  Lahko pa naročite tiskano verzijo, ki vam jo pošljemo po pošti v roku dveh do treh dneh.

Zakaj potrebujete te vaje?

  • ker želite dodatne vaje za 8. razred osnovne šole,
  • ker želite, da vaš otrok bolje razume angleško,
  • ker so učni listi s preprosto in nazorno razlago v slovenščini in angleščini, 
  • vaje imajo rešitve s katerimi lahko preverite znanje vaših otrok, 
  • ker želite, da vaši otroci znajo za 5. 

V teh 125. straneh boste našli:

vaje za 8 razred 05

 

BESEDIŠČE / VOCABULARY:

NAKUPOVANJE / Shopping Zanimiva tema, ki je splošno uporabna. Tako boste znali nakupovati tudi v angleščini.
TELO / The body Telo in deli telesa v angleščini je poglavje, ki širi naš besedni zaklad. Preverite svoje znanje s pomočjo učnih in delovnih listov.
POČITNICE / Holidays Širitev besedišča, na področju turizma, potovanja in znamenitosti.
ŠPORT / Sports Zanimiva tema za vse. Ne samo, da jih znamo našteti, znamo jih tudi opisati.
MEDIJI / Media Tema, ki je znana tudi na maturi in je vse pogosteje vprašanje v srednjih šolah.

SLOVNICA / GRAMMAR:

ČLEN A/AN IN BREZ ČLENA / Article the and zero article Vaje angleščine vsebujejo tudi člene v angleščini.
MODALNI GLAGOLI / Modal verbs Glagoli v angleščini so lahko lahki, če jih znate uporabljati, jih tudi ločevati glede na uporabo.
SEDANJI ČAS PRESENT SIMPLE Present simple v angleščini. Snov, ki je številka ena v angleščini. Ponovite svoje znanje, ga nadgradite in osvojite. Znanje prvega sedanjika je nekaj nujnega.
SEDANJI ČAS PRESENT CONTINUOUS Prav to, kar počnete prav sedaj je Present continuous. Torej ali res znate tvoriti ta čas? Pozabljate na pomožni glagol? Je težko? Naredite vse vaje FIMA ZNANJE in vaše znanje bo znanje za 5.
RAZLIKA MED ČASOMA PRESENT SIMPLE IN PRESENT CONTINUOUS Poznavanje in razlikovanje med časi v angleščini je izredenega pomena. Znanje, ki ga morate usvojiti. Naučite se ločevati čase, da ne boste zaradi prav te snovi sovražili angleščino.
PAST SIMPLE Past Simple čas je enostavni preteklik. Brez poznavanja nepravilnih glagolov, ki so tudi prestavljeni v tem sklopu, boste težko uporabljali preteklik.
PAST CONTINUOUS / Past Continuous Časi v angleščini – vaje angleščina časi je poglavje, kjer boste spoznali preteklik ter ga tudi znali uporabljati v govoru. Vaje časov so izrednega pomena, saj hitro se pojavijo še ostali časi, kjer boste vadili še mešane čase – mixed tenses.
PAST SIMPLE ALI PAST CONTINOUS / Past Simple or Past Continuous Mešani časi v angleščini ali mixed tenses so že težje poglavje. Znati boste morali tako nepravilne glagole v angleščini, rešiti boste morali številne naloge za ločevanje časov in le z razumevanjem boste naloge lahko uspešno rešili.
PRESENT PERFECT / Present PerfectŠe en čas v angleščini, ki ima svoj pomen v skupnem poglavju časi angleščine. Ali so res tako težki? Ali jih res razumete? Preverite svoje znanje z vajami angleščine.
PAST SIMPLE ALI PRESENT PERFECT / Past Simple or Present PerfectKako ločiti čase, ko pa je toliko časov? S pomočjo učnega lista se boste pregledno ugotovili kateri čas kdaj uporabljati, nato pa z vajami angleščine za mixed tenses boste svoje zanje še izboljšali.
PRESENT CONTINUOUS FOR FUTURE ARRAGEMENTS / Present Continuous za prihodnje dogovore Časi v angleščini niso samo težki, so tudi izredno pomembni. Vaje časi angleščina vam bodo v pomoč za razumevanje in doseganje boljših ocen v šoli. Glagoli v angleščini so pomembni in so številka 1.
PRIHODNJI ČAS Z WILL FUTURE Govoriti o prihodnosti brez znanja Future simple časa, je izredno težko. Znanje, ki ga morate osvojiti, saj slej kot prej želimo nekaj povedati v prihodnjem času.
PRIHODNJI ČAS Z GOING TO - kaj planirate delati v prihodnjem letu, kakšni so vaši plani. Za vse te stvari uporabljamo ta čas. Spoznajte ga.
SOMEBODY, ANYBODY, SOMETHING,.. Zanimiva in skrivnostna snov. Naučite se jo.