Vaje angleščina

Vaje angleščine za osnovnošolce - zbirke vaj učnih in delovnih listov so primerne za vse, ki želite napredovati v tujem jeziku. Učni listi so pripravljeni na prijazen in enostaven način, da bodo učenci lahko samostojno reševali delovne liste. S pomočjo rešitev pa bodo preverili svoje znanje angleščine.  
Vaje so pripravljene z namenom, da se otroci samostojno učijo že v osnovni šoli in da jim učenje angleščine postane zanimivo in enostavno. 

Delovni listi z rešitvami zajemajo različne vrste nalog, od dopolnjevanja, prepisovanja, urejanja, vstavljanja besed, povezovanja, reševanja, izbiranja pravilnih rešitev, opisi slik, itd..

Z vajami bodo vaši otroci pridobili dodatna znanja angleškega jezika in si s tem omogočili več možnosti v nadaljnjem življenju. V osnovni šoli se pridobivajo najpomembnejše osnove tujega jezika in če bodo otroci obvladali znanje že v začetnih letih, potem ste lahko prepričani, da težav s tujim jezikov v srednji šoli ne bo. 

Izboljšajte svoje znanje angleščine s pomočjo naših zbirk vaj učnih in delovnih listov.