Vaje MOJA ANGLEŠČINA

Z zbirkami vaj MOJA ANGLEŠČINA boste obogatili znanje angleščine ter izboljšali ocene v šoli. Z vajo boste utrdili in ponovili vaše znanje! 

Vaje angleščine za osnovnošolce - Zbirke vaj učnih in delovnih listov so primerne za vse, ki želite boljše znanje angleščine in odlične ocene. Učni listi so pripravljeni na prijazen in enostaven način, da bodo učenci lahko samostojno reševali delovne liste. S pomočjo rešitev pa bodo preverili svoje znanje angleščine.  
Vaje so pripravljene z namenom, da se otroci samostojno učijo že v osnovni šoli in da jim učenje angleščine postane zanimivo in enostavno. 

Delovni listi z rešitvami zajemajo različne vrste nalog, od dopolnjevanja, prepisovanja, urejanja, vstavljanja besed, povezovanja, reševanja, izbiranja pravilnih rešitev, opisi slik, itd..

Z vajami bodo vaši otroci pridobili dodatna znanja angleškega jezika in si s tem omogočili več možnosti v nadaljnjem življenju. V osnovni šoli se pridobivajo najpomembnejše osnove tujega jezika in če bodo otroci obvladali znanje že v začetnih letih, potem ste lahko prepričani, da težav s tujim jezikov v srednji šoli ne bo. 

Izboljšajte svoje znanje angleščine s pomočjo naših zbirk vaj učnih in delovnih listov. 

S pomočjo naših nalog so števili učenci dosegli odlične rezultate v šoli. 

Če vaje naročite in plačate tekoj, jih lahko rešujete že danes, če nam posredujte potrdilo o plačilu, saj so v elektronski obliki (pdf). Lahko pa naročite tudi tiskano obliko, katero prejmete v roku 2 - 3 dni.