Učni listi

slov-making-suggestions-offers-01-1612022868

MAKING SUGGESTIONS AND OFFERS – PREDLOGI IN PONUDBE

4 strani - Naučili se boste kako podajamo predloge in ponudbe....

Cena: 3,00 €
1,50 €

slov-future-tense-going-to-01-1612022800

FUTURE TENSE GOING TO - Prihodnji čas z GOING TO

8 strani - Naučili se boste tvoriti in uporabljati prihodnjik z...

Cena: 5,00 €
2,50 €

slov-countable-and-01-1612022670

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS - Števni in neštevni samostalniki (7. razred)

Naučili se boste kateri samostalniki so števni in kateri neštevni....

slov-comparison-of-adjectives-01-1612022563

COMPARISON OF ADJECTIVES – Stopnjevanje pridevnikov (7. do 9. razred)

Naučili se boste vse tri stopnje pridevnika, kako jih stopnjevati,...

Cena: 3,00 €
2,00 €

slov-adverbs-of-frequency-01-1612022510

ADVERBS OF FREQUENCY – Prislovi pogostosti (7. razred)

Na katerem mestu stojijo prislovi pogostosti? Učni list s slovensko...

Cena: 1,50 €
1,20 €

slov-will-future-tense-01-1612023487

FUTURE SIMPLE TENSE (WILL) - Prihodnji čas WILL

7 strani - Naučili se boste tvoriti in uporabljati prihodnjik z...

Cena: 5,00 €
2,00 €

bes-WHATs-THE-TIME-019

ANIMALS AND THEIR PARTS OF THE BODY – Živali in njihovi deli telesa

Že poznate vse živali v živalskem vrtu, na kmetiji ter našteti...

Cena: 2,50 €
1,50 €

bes-SCHOOL-SUBJECTS-01

SCHOOL SUBJECTS & PLACES – Šolski predmeti, kraji in ljudje

Naučili se boste kaj vse imate na urniku, kateri predmeti so v...

Cena: 2,50 €
1,50 €

bes-food-drinks-01

FOOD AND DRINKS - Hrana in pijača (višji razredi 6. - 9.R)

11- strani - Zelo bogati učni in delovni listi na temo FOOD AND...

Cena: 3,00 €
2,50 €

slo-personal-pronouns-01-1605793778

PERSONAL PRONOUNS - Osebni zaimki

Naučili se boste osebne zaimke v angleščini, kdaj jih uporabljamo...

Cena: 3,00 €
1,20 €

Slo-adverbs-of-frequency-01

ADVERBS OF FREQUENCY – Prislovi pogostosti

Naučili se boste kje morajo prislovi pogostosti stati v stavku,...

Cena: 1,50 €
1,20 €

slov-animals-01

ANIMALS - Živali

Zelo obsežna tema živali je predstavljena na učnih listih v...

Cena: 2,50 €
1,80 €

slo-countable-uncountable-01-1605792882

COUNTABLE & UNCOUNTABLE NOUNS - Števni in neštevni samostalniki

Naučili se boste kateri samostalniki so števni in kateri neštevni....

bes-toys-01

TOYS - Igrače

Učni listi angleščine na temo igrače so predstavljene v obliki...

Cena: 2,50 €
1,50 €

slo-differences-present-01-1605793498
Cena: 5,00 €
2,90 €

slo-must-01-1605793651

MUST – Modalni glagol morati

Naučili se boste glagol morati ter kdaj ga uporabljamo. Spoznali...

Cena: 3,00 €
1,00 €

besedisce-Furniture-01

FURNITURE – Pohištvo

Zelo zanimiva snov POHIŠTVO /FURNITURE na 10-ih straneh učnih in...

Cena: 3,00 €
1,80 €

slo-ordinal-numbers-01-1605793715

ORDINAL NUMBERS – Vrstilni števniki

Naučili se boste zapisati vse vrstilne števnike, kateri se...

Cena: 3,00 €
1,00 €

besedisce-house-01

HOUSE - Hiša

Zelo zanimiva snov Moja hiša – House vsebuje učni list v slovenskem...

Cena: 2,50 €
1,50 €

slo-present-continuous-tense-01-1605794056

PRESENT CONTINUOUS TENSE - Opisni sedanji čas Present Continuous

Naučili se boste pomemben sedanji čas in razumeli boste kdaj ga...

Cena: 5,00 €
2,90 €

slov-school-01

SCHOOL OBJECTS - Šolske potrebščine

Zelo pomembna snov SCHOOL OBJECTS - Šolske potrebščine, ki se...

Cena: 2,50 €
1,50 €

slo-plural-01-1605793830

PLURAL - Množina

Naučili se boste pravilno in nepravilno množino. Usvojili boste vse...

Cena: 3,00 €
2,10 €

bes-My pencil case-01

MY PENCIL CASE - Moja peresnica

Znate povedati in zapisati v angleščini kaj vse je v vaši...

Cena: 2,00 €
1,00 €