Slovnica 6. razred

slov-can-014

Can – modalni glagol can

Še ni ocenjeno

10 STRANI Učni in delovni listi + Rešitve. Modalni...

Cena: 3,50 €
2,70 €

slov-have_got-019

Have got – glagol imeti

Še ni ocenjeno

9 STRANI Učni in delovni listi + Rešitve. Na učnem...

Cena: 4,20 €
3,50 €

slov-Like-01

LIKE - Imeti rad

Še ni ocenjeno

5 STRANI Učni in delovni listi + Rešitve. Na učnem listu...

Cena: 2,50 €
1,80 €

slov-prepositions-01

PREPOSITIONS OF PLACE – Krajevni predlogi

Še ni ocenjeno

6 STRANI Učni in delovni listi + Rešitve. Na učnem listu...

Cena: 3,50 €
2,70 €

slov-a-an-016

The indefinite article a and an – Nedoločni člen A in AN

Še ni ocenjeno

6 STRANI Učni in delovni listi + Rešitve. Na učnem listu...

Cena: 4,20 €
3,50 €

slov-this_is-0014

This is / These are - To je / To so

Še ni ocenjeno

6 STRANI – UČNI IN DELOVNI LISTI ANGLEŠČINE Z REŠTIVAMI Na...

Cena: 3,50 €
2,70 €